e-shop 1.FK PŘÍBRAM

OBCHODNÍ PODMÍNKY a DORUČENÍ

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi společností 1.FK PŘÍBRAM, a.s., IČ: 28410491, Příbram VII, Legionářů 400, PSČ 26101, dále jen „prodávající“, na straně jedné a osobami využívajícími služeb internetového obchodu prodávajícího na straně druhé, dále jen „kupující“.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 40/1964 Sb. (dále jen „obchodní zákon“), zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. 

2. Objednání zboží

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.  

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

3. Odstoupení od smlouvy

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. 

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 15 dní od převzetí zboží. V takovém případě kupující kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Ty budou kupujícímu převedeny v případě řádného vrácení zboží do 10 dnů. Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozené, pokud možno v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Kupující má dále právo na storno objednávky do 24 hodin po jejím uskutečnění s výjimkou případu, kdy byla již objednávka vyřízena a zboží vyexpedováno. 

4. Proces objednání, dodací podmínky

Prodávající nabízí jako jediný způsob dodání zaslání objednaného zboží jako balík prostřednictvím České pošty na dobírku. V případě, že celková cena za zboží přesahuje částku 2000 Kč, prodávající neúčtuje kupujícímu žádné další poplatky za přepravu. V opačném případě je kupujícímu účtováno poštovné a balné v celkové výši 130 Kč. Ve výjimečných případech lze individuálně sjednat odlišný způsob dodání a úhrady.

Prodávající si vyhrazuje na doručení objednaného zboží lhůtu uvedenou na stránce tohoto zboží prodlouženou o dobu přepravy. V situaci, kdy kupující objednává větší množství zboží, platí lhůta u zboží s nejdelší dostupností. V případě zájmu kupujícího lze individuálně objednávku vyřídit po částech. Za dobu přepravy je považováno nejvýše 5 dní. 

Kupující obdrží spolu s objednaným zbožím dále paragon na toto zboží.

V případě, že prodávající není schopen objednané zboží kupujícímu zajistit, případně je schopen dodat pouze část objednávky, bude o tom neprodleně informovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. 

Minimální nákup je v hodnotě 200Kč.

Doba dodání dva týdny.

Objednávky suvenýrů pouze z České republiky.

Poštovné a balné je 130Kč.

5. Reklamační řád

Informace o reklamacích na emailu E-mail.

Váš košík

Váš košík je prázdný